20.06.2017, 16:30
26.06.2017, 20:30
Glavni izbornik
Misao dana
Meni je lakše da se protiv nekoga borim nego da ga se plašim.

Kristina, švedska kraljica
(1626-1689)
Izvori
Preporučamo