11.06.2024, 15:35
Kdo dobi več pri vašem nakupu goriva: država ali naftni trgovec?
Kdo dobi več pri vašem nakupu goriva: država ali naftni trgovec?Pri prodaji enega litra neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) največji delež preko pobranih dajatev dobi država (53,3 odstotka), nabavna cena goriva znaša 41,4 odstotka, bruto trgovska marža pa znaša 5,3 odstotka. Pri tem morajo naftni trgovci pokriti vse svoje stroške, kar jih potiska na spodnjo mejo poslovne vzdržnosti. Če bo vlada potrdila novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je bila predložena v javno obravnavo, bi to položaj trgovcev dodatno poslabšalo, ogrozilo pa bi lahko tako strateške cilje gospodarske politike, zeleni prehod kot tudi nemoteno oskrbo z energenti na celotnem območju države.
Glavni meni
Viri
Priporočamo