13.06.2024, 06:05
เตือนแล้วนะ! หมอแนะไม่ควรดื่มน้ำขวดที่ทิ้งไว้กลางแดด หรือในรถ อาจเสี่ยงเกิด 4 ปัญหาสุขภาพ
หมอออกมาเตือนอย่าดื่มน้ำขวดที่ทิ้งไว้กลางแดด หรือในรถ โดยมีวิจัยชี้ว่าอาจส่งผลร้ายต่อร่างกายของเรา
เมนูหลัก
ข่าวด่วนพร้อมรูปภาพ
ข่าวด่วน
ที่มาของข่าว
เราขอแนะนำ