13.06.2024, 13:35
X เริ่มซ่อนยอด Like ให้เป็นค่าเริ่มต้น อ้างเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัว
เริ่มแล้ววันนี้ X ได้ซ่อนปุ่ม Like ไม่ให้คุณเห็น และใช้งานแล้ววันนี้
เมนูหลัก
ข่าวด่วนพร้อมรูปภาพ
ข่าวด่วน
ที่มาของข่าว
เราขอแนะนำ